Mohamed Omar skapar debatt

Svensk muslim skapar debatt

I DN och Aftonbladet rasar sedan en tid en debatt kring poeten Mohamed Omar. Omar som tidigare var svensk moderat islams omslagspojke nummer ett bytte under Gaza-kriget fot och bekänner sig numer till en militant och antisemitisk (enligt honom själv antisionistisk) islam. Debatten är intressant på flera sätt: Sedan lång tid har det diskuterats bland muslimer vem eller vilka som har rätt att uttala sig i islams namn. Är det de erkända (traditionella) lagskolorna eller är det de moderna nytolkarna av källorna som har företräde? Såväl ”modernister” som ”traditionalister” är dessutom sinsemellan oense om hur källorna ska tolkas och vilka källorna är. Islam är en minst lika heterogen religion som kristendomen. Det finns inget självklart centrum inom den muslimska världen. Så när Omar hävdar att det bara finns en islam är det en tydlig markering. En islam finns nog bara i retorikens värld, knappast i verkligheten.

Den andra infallvinkeln på debatten är de faktiska åsikterna Omar företräder: att Förintelsen har blivit dogm i västvärlden, att USA alltid stöder Israel och att ”väst” systematiskt motarbetar den muslimska världen. Den världsbild han målar är svart-vit och tycks dela svenska muslimers uppenbara motståndares – exempelvis
sverigedemokraternas och Samuel P. Huntingtons – beskrivning av världen. Den amerikanske statsvetaren Huntington, vars idéer fick ett uppsving efter elfte september 2001, menar att världen står inför en civilisationernas kamp (den icke-muslimska världen mot den muslimska). Debatten är intressant och kan vara en lämplig utgångspunkt för den (t ex en gymnasie-elev) som vill fördjupa sig i modern muslimsk politik och idéhistoria, men man får vara beredd på att en ganska så snårig värld öppnar sig!

Senast uppdaterad 2009-05-08 15:13

Kommentera