elevexempel och bedömning

På denna sida ger jag olika exempel på hur elever svarat på provfrågor och löst skriftliga och ibland muntliga uppgifter. Elevtexterna är markerad med citattecken. Min bedömning står under. Tanken är att förtydliga vilka kvaliteter och kunskaper som krävs för betygen E, C och A.

Religion

Nedanstående exempel är från ett skriftligt förhör om kristendomen i Sverige och Norden i årskurs 8 på höstterminen. Ett ”klassiskt” läxförhör där eleverna hade begränsat med tid. Det centrala innehållet i ämnet religion (åk. 7-9) talar bland annat om att eleverna ska arbeta med ”Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.” Det kan bli rätt mycket stoff! Två förmågor kan knytas till just denna fråga. Båda handlar om elevens förmåga att analysera kristendomen.

Fråga: Förklara hur och när kristendomen kom till Norden och Sverige! 

”Kristendomen kom till Sverige på 1000-talet, det var den katolska kyrkan som kom. Påven började då bygga egna kyrkor i Sverige. Kristendomen kom genom missionering, folk kom till Sverige och berättade om kristendomen (Ansgar).”

(Min bedömning = Eleven visar E-kvaliteter. Eleven visar grundläggande kunskaper och för ett enkelt resonemang om hur kristendomen kom till Sverige. Just det här svaret är på gränsen till allt för enkelt.)

”Allt började lite lätt på 700-talet när vikingarna var ute på handelsresor och krigståg. För när de var ute i den kristna delen av världen […] och såg hur fint dem hade med stora vackra kyrkor och annat. Det fick nog dem att tänka om inte kristendomens gud var bättre. Och när vikingarna var ute och krigade så var det inte ovanligt att dem gifte sig med kristna kvinnor. Och när dem fick barn då vart dem ju oftast kristna. På 800-talet kom missionären Ansgar till Norden och försökte omvända det Nordiska folket. […] Men det var först på 1000-talet som kristendomen tog fart när kungen Olof Skötkonung lät sig döpas till kristen. Olof försökte byta asatron mot kristendom, men det gillades inte av alla. Det blev krig och kristendomen vann.”

(Min bedömning: Eleven visar C-kvaliteter. Eleven visar relativt goda kunskaper om hur kristendomen spreds i Norden. Eleven väver in sina kunskaper i ett utvecklat resonemang.)

”Under 700-800-talen kom nordbor i kontakt med kristen kultur och tro. Vikingar från dagens Norge och Danmark träffade kristna britter, irländare och fransmän. Exempelvis erövrades stora delar av Storbritannien av danska vikingakungar. Vikingar från Sverige sökte sig österut och kom så långt som till det kristna Östrom och Konstantinopel. Vikingarna blev nog förundrade över de östromerska kyrkorna och palatsen. Dessa vikingars berättelser måste ha gjort stora intryck på de andra när de kom hem. Kanske gifte de sig med kristna kvinnor […] och kvinnorna var de som bestämde över hur barnen skulle uppfostras. De barnen blev nog kristna.[…] När sedan Olof Skötkonung försökte ena Sverige behövde han utbildat folk omkring sig. Kyrkans män (präster, biskopar) kunde skriva, räkna och läsa. Skötkonung behövde dem när han skulle ”bygga” Sverige. Det liknar hur kristendomen spreds i Rom. När kejsarna blev kristna spreds kristendomen snabbare […]”

(Min bedömning = Eleven visar A-kvaliteter i sitt svar. Eleven har uppenbarligen mycket goda kunskaper om kristendomens spridning. Resonemanget är väl utvecklat och väl underbyggt. Pekar också på generella mönster: Rom och Norden. )

Bedömningsexempel i samhällskunskap

Bedömningsexempel i samhällskunskap
Bedömningsexempel i samhällskunskap
Bedömningsexempel i ämnet samhällskunskap.pdf
573.4 KiB
210 Downloads
Detaljer...

Analys av det egyptiska valet
Analys av det egyptiska valet
Det egyptiska presidentvalet 2012.pdf
297.3 KiB
107 Downloads
Detaljer...

 

 

Kommentera

En webbplats för elever och föräldrar