Händelser i världen

Det händer mycket i världen som berör undervisningen. I Nordafrika har händelseutvecklingen i Tunisien spridit sig till närliggande länder. I tidningarna imorse (onsdag 26/1) berättas det om demonstrationer mot Hosni Mubarak, Egyptens president och envåldshärskare. Även från andra nordafrikanska länder rapporteras det om protester. Förhoppningsvis är Tunisiens president Ben Alis fall startskottet för en demokratiseringsvåg i området. De bakomliggande orsakerna till utvecklingen är gissningsvis underskott på demokrati, korruption och en svag ekonomisk utveckling, de flesta nordafrikanska länderna dras med stor arbetslöshet. Ofta, som i Tunisiens och Egyptens fall, är även många välutbildade arbetslösa eller tvingas ta okvalificerade jobb. Än har inte missnöjesyttringarna fått religiös prägel. Det skulle dock förvåna om inte organisationer som Muslimska brödraskapet (som enligt DN inte tagit initiativ till demonstrationerna i Egypten) kommer att spela en roll om missnöjet övergår i mer allvarlig och långvarig regimkritisk verksamhet. I samma DN-artikel sägs dock att ”De här protesterna har inte någon islamsk profil. Det handlar inte alls om att ”Islam är lösningen”, säger Amr Hamzawy, forksningschef vid Carnegie Middle East Center till New York Times.”

Huruvida rädslan för ”islamistisk” inblandning i utvecklingen i nordafrika bland bedömare i Europa och USA är befogad låter jag vara osagt, men många islamologer (som t.ex. Jan Hjärpe och Peter Mandaville) har pekat dels på att s.k. islamistiska rörelser skiljer sig mycket åt (de står uppenbarligen för olika slags politik) och att exempelvis muslimska brödraskapet har dragit åt ett demokratiskt håll under senare år. Detta kan vara viktigt att påpeka efter Jimmie Åkessons debattartikel i DN där han bl.a. vill varna för ”islamism”. Avslutningsvis, det händer och skrivs mycket om muslimska länder, muslimer och islam just nu. I undervisningen har vi också diskuterat hur internet påverkar religion, och det har ju sagts att twitter och facebook åtminstone påverkat det politiska skeendet i nordafrika.

Kommentera