ord och begrepp al-Andalus

al-Andalus – Det arabiska namnet på de muslimska områdena på den iberiska halvön (länk).

Alcazaba – slott/befästning (länk)

Dhimmi – Kristna och judar som levde under muslimskt beskydd. Jurudiskt sett innebar det att de behövde betala skatt i utbyte mot att de slapp militära skyldigheter. Ofta en betydande del av skatteintäkterna (länk).

Ghazi (sing.) – Muslimsk krigare som utförde jihad i gränsområdena till icke-muslimska områden (länk).

Kalifat – Kallas de muslimska områden som styrdes av en kalif (Guds ställföreträdare). Al-Andalus var åren 929-1031ett självständigt kalifat. Centrum i kalifatet var staden Cordoba (länk).

Morer (pl.) – Benämning på de muslimer som levde på den iberiska halvön (länk).

Moriscos (pl.) – Kallades de muslimer som konverterade till kristendomen efter reconquistan. 1609 tvingades emellertid alla moriscos att lämna Spanien (länk).

Mozarabs (pl.) – Kristna som levde under muslimsk överhöghet på den iberiska halvön (länk).

Mudéjar (pl.) – Iberiska muslimer som levde under kristen överhöghet (länk)

Muwallad – ung. inhemsk/iberisk muslim (länk)

Sefarder (pl.) – Judar från iberiska halvön, som efter 1492 tvingades lämna den iberiska halvön (länk).

Ovanstående lista består av ord som ofta förekommer i texter om al-Andalus. En mer utförlig ord- och begreppslista finns
här …

Kommentera