Etikettarkiv: islamism

Islamism

Islamism är övergripande beteckning på politiska strömningar som använder islam, koranen och den religiösa traditionen (sunna) som politisk ideologi. Gemensamt för islamistiska grupper och personer är att de önskar införa sharia (islamisk lag). Exempel på islamistiska grupper/organisationer: Muslimska brödraskapet, Hamas, den iranska staten, talibanrörelsen. Islamister har emellertid väldigt olika syn på hur man ska rätt tolka traditionen och Koranen. Av den anledningen är det svårt att definiera islamismen som en rörelse eller en ideologi.

På bilderna nedan syns tre kända och inflytelserika muslimska politiska tänkare: Mawdudi, Hassan al-Banna och Abdolkarim Soroush. Soroush anser att islam och demokrati fungerar alldeles utmärkt ihop. Av den anledningen betraktas Soroush sällan som en islamist av politiska bedömare, men likväl inspireras Soroush av den muslimska traditionen och inte minst av sufism i sitt politiska tänkande. För Mawdudi fanns (han är död) bara en lagstiftare, Gud. Folket skulle alltså inte stifta lagar, däremot ansåg Mawdudi att folket skulle protestera om makthavarna tolkade Guds lagar och regler på ett felaktigt sätt. 

Mohamed Omar skapar debatt

Svensk muslim skapar debatt

I DN och Aftonbladet rasar sedan en tid en debatt kring poeten Mohamed Omar. Omar som tidigare var svensk moderat islams omslagspojke nummer ett bytte under Gaza-kriget fot och bekänner sig numer till en militant och antisemitisk (enligt honom själv antisionistisk) islam. Debatten är intressant på flera sätt: Sedan lång tid har det diskuterats bland muslimer vem eller vilka som har rätt att uttala sig i islams namn. Är det de erkända (traditionella) lagskolorna eller är det de moderna nytolkarna av källorna som har företräde? Såväl ”modernister” som ”traditionalister” är dessutom sinsemellan oense om hur källorna ska tolkas och vilka källorna är. Islam är en minst lika heterogen religion som kristendomen. Fortsätt läsa Mohamed Omar skapar debatt